لیست قیمت روز خودرو
شاسی بلند محبوب به زیر ۹۰۰ میلیون بازگشت + لیست قیمت مدیران خودرو

قیمت همه خودروهای شرکت مدیران خودرو امروز ریزش قیمت قابل توجهی داشت. فونیکس FX (پریمیوم) با کاهش ۹۰ میلیون و ام وی ام X۲۲ پرو (IE) با کاهش ۱۵ میلیونی به ترتیب بیشترین و کمترین ریزش قیمت را داشتند. ام وی ام X۲۲ دنده ای (اسپورت) EX با ۳۰ میلیون کاهش قیمت ۸۹۵ میلیون تومان شد.

   با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای مدیران خودرو به دست خواهید آورد.

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر قیمت بازار
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‌
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‌
ام وی ام X22 پرو ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‌
ام وی ام X22 پرو (IE) ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ ‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‌
ام وی ام X55 پرو (IE) ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۲۵,۰۰۰,۰۰۰‌
ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت) ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۲۵,۰۰۰,۰۰۰‌
چری آریزو 5 (Turbo) جدید ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۲۵,۰۰۰,۰۰۰‌
چری آریزو 6 (Turbo) پرو ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‌
تیگو 7 (IE) ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۲۵,۰۰۰,۰۰۰‌
فونیکس تیگو 7 پرو ۲,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۲۵,۰۰۰,۰۰۰‌
فونیکس تیگو 8 پرو ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‌
فونیکس تیگو 8 پرومکس ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۸۰,۰۰۰,۰۰۰‌
فونیکس FX (اکسلنت) ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‌
فونیکس FX (پریمیوم) ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۹۰,۰۰۰,۰۰۰‌
منبع : سرویس خودروی اقتصادآنلاین