مالکان خودروهای فرسوده باید در اولویت فروش خودرو باشند

باتوجه به وجود 4 میلیون خودرو فرسوده در کشور و همچنین حذف سن فرسودگی از قانون هوای پاک باید دست کم 80 درصد محصولات عرضه‌شده در قرعه‌کشی به مالکان خودروهای فرسوده اختصاص پیدا کند.

آیا اختصاص 10درصد خودروهای عرضه‌شده در قرعه‌کشی به مالکان خودروهای فرسوده موجب تسریع فرآیند اسقاط در سال جاری می‌شود؟باید دست‌کم 80درصد محصولات عرضه‌شده در قرعه‌کشی به مالکان خودروهای فرسوده اختصاص پیدا کند.

 

دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کل کشور با بیان اینکه طرح و برنامه‌های اسقاط در کشور تقریبا 8 سال است که تعطیل شده، افزود: «باتوجه به اینکه وزیر صمت یکی از بنیانگذاران جایگزینی خودروهای فرسوده و راه‌اندازی مراکز اسقاط در دولت آقای احمدی‌نژاد بودند، امیدوار به توجه ویژه ایشان به مساله اسقاط بودیم اما متاسفانه تاکنون طرح و برنامه خاصی ارائه نکردند و عملا سیاست‌های گذشته ادامه دارد.» احمدی عنوان کرد: «مشکلات مراکز اسقاط همان موضوعات سابق است و مادامی که طرح و برنامه خاصی نباشد، مسائل حوزه اسقاط به قوت خود باقی هستند.»

وی اظهار کرد: «یکی از طرح‌های خوب برای جایگزینی خودروهای فرسوده خرید نقدی خودرو فرسوده در زمان دولت آقای احمدی‌نژاد بود. دولت خودرو فرسوده را دو برابر قیمت بازار از مالکان خودروهای فرسوده خریداری می‌کرد، استقبال ویژه‌ای از این طرح شد.»

باتوجه به اینکه قیمت خودروهای فرسوده به نسبت خودروهای نوساخت افزایش چشمگیری نداشته باید تصمیمی از سوی دولت اتخاذ شود تا طرح جایگزینی خودروهای فرسوده در قرعه کشی بیش از 10درصد باشد یا تسهیلاتی در اختیار مالکان خودرو فرسوده قرار دهند که به اسقاط خودرو خود رغبت پیدا کنند.»

منبع : اخبار خودرو