لوازم غذاخوری

ست قاشق و چنگان و ماهیتابه و قوری کوهنوردی و مسافرتی