پرسش در مورد محصول #44327

723 رو از شما خریداری کردم اما به نرم افزار موبایل وصل نمیشه در برنامه سرچ میکنم اما دسنگاه رو پیدا