پرسش در مورد محصول #27075

در بخش اقلام همراه اشاره ای به قاب دستگاه نشده. آیا قاب نصب در ال 90 همراه اقلام دستگاه هست