پرسش درمورد محصول مانیتور پایه دار 4.3 اینچ (#1123)

همه جوره بدرد بخوره.. من یبار سفارش دادم این دومی هستش.. هم بدرد فایندر میخوره هم تستر دوربین