پرسش درمورد محصول مانیتور پایه دار 4.3 اینچ (#1123)

درود.برشما بزرگوار.چرادوربین پایدار۴.۳ اینچی یکما پیش۴۲۹۰۰۰ هزارتومان بود حالاشد۴۹۹۰۰۰ هزارتومانن