پرسش درمورد محصول ردیاب هارمونی مدل GPS Harmony M300 Plus (#24979)

چطوری دیدگاهی نمیشه ثبت کرد اما 67 درصدرضایت خرید دارند؟