پرسش درمورد محصول دستگاه پخش دودین دوفلاش تمام لمسی Car 2Din MP5 7053 (#32594)

برای پراید استفاده میشه؟