آیا میتوانم سفارش خود را در محل پرداخت کنم؟

پرداخت در محل

ان شالله به زودی با اداره پست قرارداد بسته خواهد شد و امکان پرداخت در محل نیز فراهم می شود.